Ochrana osobních údajů

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je:
  David Vals, Ičo 00957151 se sídlem v Olšinách 1122, 100 00 Praha 10  (dále jen: „správce“).

 2. Kontaktní údaje správce jsou
  e-mail : babiolescz@email.cz telefon: 604284309

 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby. 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.

 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

Což jsou:

- jméno a příjmení

- korespondenční adresa

- email popř. telefon

Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje 

 • Po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 2 let od ukončení smluvního vztahu).

 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

Zpracování osobních údajů je prováděno fyzickou osobou David Vals, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro správce osobních údajů mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb /- především designérka e-shopu Petra Krausová Valášková a dále osoby podílející se na realizaci plateb na základě smlouvy, 

 • zajišťující služby provozování webu (wix.com) a další služby v souvislosti s provozováním webu,

 • účetní

Vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 

 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 

 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 

 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 

 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 

 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce 

 • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 • Máte právo kdykoliv zrušit odběr novinek a zasílání akčních nabídek a to zasláním požadavku na e-mail:babiolescz@email.cz

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména antivirového programu, šifrováni hesel a generátoru hesel.

 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. V případě změny zvěřejní novou verzi  podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.

 3. Odesláním formuláře, který slouží k odběru novinek a zasílání akčních nabídek souhlasíte s tímto zasílám.

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now